Bezpieczeństwo w firmie

Bezpieczeństwo w firmie jest bardzo ważnym elementem dla każdej osoby pracującej w przedsiębiorstwie dowolnego typu. Wszyscy pracownicy wymagają odczucia komfortu psychicznego związanego z poczuciem bezpieczeństwa w czasie wykonywanej pracy. Ważnym momentem jest czas przed rozpoczęciem pracy oraz pierwszy dzień na nowym stanowisku. Ten czas należy wykorzystać w jak najlepszy sposób, poświęcając go głównie na rozmowę z przełożonymi, co umożliwi nam zapytanie o szczegóły naszego zatrudnienia, w tym bezpieczeństwa na naszym stanowisku. Należy pamiętać, że w świetle prawa, według kodeksu pracy, a dokładnie dokumentu regulującego obowiązki pracownika według pracodawcy, nie możemy zostać dopuszczeni do pracy bez wcześniejszego szkolenia z dziedziny BHP. Istotnym elementem bezpiecznego wykonywania własnych obowiązków w przyszłości jest także instruktaż stanowiskowy, pozwalający na zapoznanie się z realizowanymi zadaniami.

Jak zadbać o bezpieczeństwo w swojej firmie?

Bezpieczeństwo pracowników może wpływać na ich komfort psychiczny oraz jakość świadczenia usług, dlatego ważne jest dbanie o ich życie i zdrowie. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) może skutkować srogimi karami finansowymi oraz wizerunkowymi dla przedsiębiorstwa. Ponadto przyszli potencjalni pracownicy mogą unikać naszą firmę ze względu na zasłyszane opinie na temat nie przestrzegania prawidłowych norm dotyczących bezpieczeństwa.
Kluczowym jest wdrożenie nowozatrudnionych w struktury firmy, opisując im dokładnie wymagania, czas pracy oraz zakres pełnionych obowiązków. Ważne, aby pracownik poczuł komfort, wiedział dokładnie co i jak wykonywać. Pozwoli to zmniejszyć ryzyko potencjalnych nieprzyjemnych wypadków. Wedle prawa polskiego, pracodawca nie może zatrudnić żadnej osoby, bez wcześniejszego szkolenia z zakresu BHP. Należy zwrócić na to szczególną uwagę, by uniknąć możliwości procesu ze strony poszkodowanego pracownika, w razie niefortunnego wypadku. Jednym z głównych zadań pracodawcy jest także odpowiednie ubezpieczenie pracownika wykonującego swoje obowiązki.

Agencja ochrony

Zarządzając strukturami większej firmy/spółki niebagatelne znaczenie może mieć także zatrudnienie agencji ochrony. Pracownicy ochrony w większych magazynach, fabrykach lub biurach mogą zapewnić większy komfort psychiczny osobom wykonującym inne obowiązki w tym budynki. Ochrona budynku gwarantuje mniejsze ryzyko kradzieży oraz zmniejsza ryzyko pojawiania się osób nieupoważnionych na obiekcie, co mogłoby skutkować mniejszym bezpieczeństwem firmy.

Redakcja ekoatom.org.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *