Strona główna
Biznes
Tutaj jesteś

Czym jest Hoshin Kanri i jak tę strategię wdrożyć w firmie?

7 lipca 2023 Hoshin Kanri


Wiele początkujących osób zastanawia się nad tym, co to jest Hoshin Kanri. To japońska metodyka zarządzania strategicznego, która ma na celu osiągnięcie harmonii i doskonałości w organizacji poprzez skoordynowane działania na wszystkich poziomach. Nazwa „Hoshin Kanri” można przetłumaczyć jako „zarządzanie kompasem” lub „zarządzanie strategiczne”. Metoda Hoshin Kanri wywodzi się z japońskiej filozofii Kaizen oraz systemu Toyota Production System i została opracowana w latach 60. XX wieku w Japonii. Koncentruje się na wykorzystaniu zarządzania wizją, strategicznego planowania i skoordynowanego działania, aby osiągnąć cele organizacji i zwiększyć jej konkurencyjność na rynku.

Korzyści wynikające ze wdrożenia Hoshin Kanri

System Hoshin Kanri w firmie może przynieść szereg korzyści, które przyczyniają się do osiągnięcia strategicznych celów organizacji i zwiększenia jej konkurencyjności. Oto kilka głównych korzyści wynikających z zastosowania tej metodyki:

  • Jasno zdefiniowana wizja i cele – Hoshin Kanri pomaga w ustanowieniu klarownej wizji organizacji oraz określeniu strategicznych celów, które są zgodne z jej misją i wartościami. Dzięki temu cała firma ma jasne wskazówki, dokąd zmierza i jakie cele ma osiągnąć.

  • Synchronizacja działań – system umożliwia skoordynowanie działań na wszystkich poziomach organizacji, od najwyższego kierownictwa po pracowników operacyjnych. Pozwala na wypracowanie spójnego planu działania, w którym każdy obszar i jednostka organizacyjna ma przypisane konkretne cele, inicjatywy i zadania.

  • Wybór kluczowych inicjatyw – metodyka umożliwia dokładne zidentyfikowanie kluczowych inicjatyw i projektów strategicznych, które będą miały największy wpływ na osiągnięcie celów organizacji. Dzięki temu można skupić zasoby i wysiłek na najważniejszych obszarach, co prowadzi do efektywniejszego wykorzystania zasobów.

  • Ciągłe doskonalenie i monitorowanie – Hoshin Kanri zakłada ciągłe doskonalenie poprzez monitorowanie postępów w realizacji celów i regularną ocenę wyników. To pozwala na szybką identyfikację ewentualnych problemów i wprowadzanie odpowiednich korekt w celu utrzymania trasy ku sukcesowi.

  • Zaangażowanie pracowników – wdrożenie tej metody zachęca do aktywnego zaangażowania pracowników na wszystkich poziomach organizacji. Dzięki wprowadzeniu jasnych celów i ścieżek działania, każdy pracownik może czuć się odpowiedzialny za wkład w osiągnięcie strategicznych celów firmy.

Metoda Hoshin Kanri w firmę wiąże się z wieloma korzyściami, które przyczyniają się do skutecznego zarządzania strategicznego i osiągnięcia sukcesu organizacyjnego.

Jak wdrożyć strategię Hoshin Kanri w firmie?

Wdrożenie strategii Hoshin Kanri w firmie wymaga kilku istotnych kroków. Pierwszym etapem jest ustanowienie klarownej wizji i strategicznych celów organizacji, które powinny być zgodne z jej misją i wartościami. Następnie należy skoordynować te cele na wszystkich poziomach organizacji, przypisując odpowiednie inicjatywy i zadania do poszczególnych obszarów i jednostek.

Kolejnym krokiem jest identyfikacja kluczowych projektów i inicjatyw strategicznych, które mają największy wpływ na osiągnięcie celów organizacji. Ważne jest również ciągłe monitorowanie postępów i regularna ocena wyników ku sukcesowi oraz identyfikacji ewentualnych problemów i wprowadzania korekt. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie: https://www.lmcg.com.pl/szkolenie-hoshin-kanri.html.

 Materiał zewnętrzny

Redakcja ekoatom.org.pl

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jak się przygotować do komunii
Hoshin Kanri
parametry jakości transmisji światłowodowej

Jesteś zainteresowany reklamą?

parametry jakości transmisji światłowodowej