Jak wypełnić deklarację PCC-3 przy zakupie samochodu?

Deklaracja PCC-3 to druk, który należy złożyć w urzędzie skarbowym. Dotyczy on podatku od czynności cywilnoprawnych. Obowiązek złożenia takiego druku powstaje między innymi w wyniku zakupu samochodu. Jak wypełnić deklarację PCC-3? Jaki jest termin złożenia takiej deklaracji? Nasuwa się mnóstwo pytań. Bez obaw. W tym poradniku odpowiadamy na wszystkie najważniejsze pytania i rozwiewamy pojawiające się wątpliwości.

Czego dotyczy deklaracja PCC-3

Deklaracja PCC-3 wypełniana jest w przypadku zaistnienia obowiązku opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych. Najczęściej obowiązek taki powstaje podczas zakupu samochodu. Konieczność zapłaty podatku i złożenia deklaracji PCC-3 spoczywa na nabywcy pojazdu. Jednak w tym zakresie istnieją pewne wyjątki. Pierwszym powodem, kiedy nie trzeba składać PCC-3 jest zakup pojazdu o wartości, która nie przekracza 1000 złotych. W przypadku zakupu samochodu udokumentowanego fakturą również nie jest wymagane uiszczanie podatku i składanie deklaracji. Taka transakcja może odbyć się na przykład w salonie samochodowym lub komisie. Deklaracji nie trzeba składać także w przypadku, kiedy transakcja zakupu samochodu odbyła się poza granicami Polski i pojazd został sprowadzony.

Kiedy należy złożyć deklarację PCC-3

Czas na złożenie deklaracji PCC-3 wynosi 14 dni od daty podpisania umowy kupna. Deklarację można wypełnić i wysłać za pomocą Internetu. Alternatywą jest złożenie papierowego dokumentu w wybranym urzędzie skarbowym lub przesłanie go pocztą tradycyjną. Stawka podatku w przypadku umowy kupna samochodu wynosi 2% wartości rynkowej pojazdu. W przypadku podania zaniżonej wartości nabytego samochodu podatnik może być wezwany do wykonania korekty deklaracji. Niedopełnienie obowiązku wypełnienia deklaracji i zapłaty podatku może wiązać się z przykrymi konsekwencjami. Kara grzywny wynosi nawet dwudziestokrotność minimalnego wynagrodzenia. Więcej informacji znajdziesz na stronie kasa-na-juz.pl

Wypełnianie deklaracji PCC-3

Jak wypełnić deklaracje PCC 3? W nagłówku deklaracji PCC-3 należy wskazać swój numer PESEL lub NIP oraz datę, kiedy została wykonana opodatkowana transakcja. Deklaracja PCC-3 podzielona jest na czytelne działy. Zostały one oznaczone literami od A do I. W części A wskazujemy urząd skarbowy, w którym składamy deklarację oraz cel jej złożenia. Część B to miejsce na dane identyfikacyjne podatnika. W części C należy określić charakter czynności prawnej objętej podatkiem. W części D określamy wartość rynkową pojazdu będącego przedmiotem transakcji. Część E dotyczy umowy spółki. W części F trzeba wpisać obliczoną kwotę podatku do zapłaty. Część G to miejsce na zamieszczenie informacji dodatkowych. W części H umieszczamy informacje o załącznikach do deklaracji. W części I należy wypełnić dane dotyczące podatnika i potwierdzić je podpisem. Tutaj również umieszczamy datę wypełnienia deklaracji. Wypełnienie deklaracji nie powinno być skomplikowane. W przypadku powstania trudności można posiłkować się materiałami zamieszczonymi na portalu podatki.gov.pl.

Czego dotyczy załącznik PCC-3/A?

Transakcja kupna samochodu często może wymagać nie tylko złożenia deklaracji PCC-3. Czasami należy dołączyć do niej załącznik PCC-3/A. Kiedy istnieje taki obowiązek? Powstaje on w przypadku, kiedy nabywany pojazd będzie miał kilku współwłaścicieli. W takiej sytuacji jedna z osób, które będą współwłaścicielem pojazdu zobowiązana jest do złożenia deklaracji PCC-3 wraz z załącznikami PCC-3/A. Załączniki powinny być wypełnione i podpisane przez pozostałych współwłaścicieli. Wobec współwłaścicieli ma zastosowanie solidarna odpowiedzialność za opłacenie podatku od czynności cywilnoprawnych.

Redakcja ekoatom.org.pl