Strona główna
Biznes
Tutaj jesteś

Najważniejsze parametry jakości transmisji światłowodowej

3 maja 2023 parametry jakości transmisji światłowodowej


Światłowód to medium transmisyjne o ściśle określonych parametrach. Część z nich wynika z jego geometrii i z właściwości włókna szklanego, a część z cech, jakie posiada korpuskularno-falowa natura światła. Jakie są najważniejsze parametry pracy światłowodu, od których zależy jakość transmitowanego sygnału?

Natura światłowodu i sygnału optycznego

Sygnał biegnący przez światłowód ma najczęściej postać cyfrową. Oznacza to, że składa się z pojedynczych informacji (bitów), które w układzie zer i jedynek tworzą większe zbiory danych. Jakość transmisji światłowodowej zależy od poprawnego „zebrania”wszystkich tych informacji w całość. Biorąc pod uwagę fakt, że nowoczesna infrastruktura FTTH jest w stanie przetworzyć miliardy takich informacji w ciągu sekundy, konieczne jest zapewnienie prawie bezstratnych warunków transmisji danych. Urządzeniem pozwalającym zbadać przesyłany sygnał optyczny jest identyfikator transmisji. Z jego pomocą można określić:

  • kierunek transmisji danych,

  • rodzaj modulacji,

  • długość użytej fali świetlnej.

Parametry światłowodu, czyli co ma wpływ na jakość transmisji?

Na jakość transmisji światłowodowej wpływ ma pasmo przenoszenia medium transmisyjnego, tłumienność jednostkowa (całkowita), oraz apertura numeryczna i średnica płaszcza (lub rdzenia). Przyjrzyjmy się dokładniej każdemu z tych parametrów:

  1. Apertura numeryczna. Mianem tym określa się kąt, pod którym światłowód „przyjmuje”wprowadzony od strony źródła sygnał optyczny. Parametr ten jest uwzględniany zwłaszcza podczas łączenia infrastruktury FTTH ze źródłem sygnału optycznego.

  2. Średnica płaszcza oraz rdzenia światłowodu. Najlepsze światłowody to te, w których obydwa rozmiary cechują się niewielką rozbieżnością. Jeśli jest ona zbyt duża, łączone (spawane) światłowody nie tworzą jednolitego połączenia optycznego. To oznacza, że pomiędzy nimi powstaje coś na wzór wewnętrznych zwierciadeł, które tłumią sygnał.

  3. Tłumienność jednostkowa i całkowita. Jest to parametr, który mierzony jest za pomocą takich urządzeń jak reflektometr światłowodowy. Na jego wartość mają wpływ właściwości materiałowe, w tym struktura medium transmisyjnego, zawarte w nim skazy, oraz długość fai świetlnej. Jednostką tłumienności jest dB/km.

  4. Pasmo przenoszenia. Jest to parametr, który określa minimalną ilość danych, jaką światłowód może przesłać na dystansie 1 km. Jeśli pasmo wzrasta, to oznacza to, że na tym samym dystansie można przesłać większą ilość danych lub też można wydłużyć dystans przy zachowaniu tej samej ilości informacji.

Na stronie teleoptics.com.pl znajduje się wiele przydatnych urządzeń i narzędzi pomiarowych, które mogą przydać się podczas budowy i diagnozy sieci FTTH.

Redakcja ekoatom.org.pl

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jak się przygotować do komunii
Hoshin Kanri
parametry jakości transmisji światłowodowej

Jesteś zainteresowany reklamą?

parametry jakości transmisji światłowodowej